Testa hur väl du behärskar Journalistreglerna.

Kan man ta bilder för en olycksnyhet från sociala medier? Vad gör du när kommunchefen hotar med uppsägning på grund av din artikel? Eller om den intervjuade är rejält berusad?

Som journalist är du tvungen att göra etiska överväganden varje dag. Nu kan du testa hur väl du behärskar Journalistreglerna, som definierar journalistarbetet.

Uppföljandet av Journalistreglerna bevakas av Opinionsnämnden för massmedier ONM. Ditt testresultat bedöms av ONM:s ordförande.

1/10

Allt rätt!

En perfekt prestation! Din moraliska ryggrad är oböjlig. Det är få som lyckas med samma konststycke som du. Har du övervägt att gå med i Opinionsnämnden för massmedier?